O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse

O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse tillkom genom donation av makarna Johansson 1974.

Stiftelsen delar ut stipendier för forskning, företrädesvis inom naturvetenskap, teknik och medicin. Stipendier ges normalt till disputerade forskare och inte för studier och resor. Stipendiernas storlek är normalt 25 000 – 150 000 kronor per år.

Stipendierna delas ut en gång per år och sista ansökningsdag är 30 september. Ansökningar postas i 6 exemplar till:

Juristfirman Katarina Hyllner
Erik Dahlbergsallén 7
115 20 Stockholm
Observera att ej kompletta ansökningshandlingar, d.v.s. sex kompletta exemplar av varje ansökan, inte kommer att prövas. Ansökningblanketten kan laddas ned här. Du rekommenderas använda den senaste versionen av Acrobat Reader som kan laddas ned på Adobes webbplats.
För övriga frågor, ring 08-545 886 80.