O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse

O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse tillkom genom donation av makarna Johansson 1974.

Stiftelsen delar ut stipendier för forskning, företrädesvis inom naturvetenskap, teknik och medicin. Stipendier ges normalt till disputerade forskare men inte för apparatur, studier, resor eller egen försörjning. Stipendiernas storlek är normalt 25 000 – 150 000 kronor per år och kan i normalfallet erhållas i maximalt 3 år. De skall rekvireras till sökandes arbetsplats/institution, och avtackas vid publicering. Vid förnyad ansökan förväntar sig stiftelsen en kortfattad redovisning av tidigare erhållna stipendier, exempelvis publikation.

Stipendierna delas ut en gång per år och sista ansökningsdag 2023 är 2 oktober. Ansökningar måste innehålla ett separat forskningsprogram och en beskrivning av sökandes meriter. Den postas i 6 exemplar till:

Juristfirman Katarina Hyllner
Erik Dahlbergsallén 7
115 20 Stockholm

Observera att ej kompletta ansökningshandlingar, d.v.s. sex kompletta exemplar av varje ansökan, inte kommer att prövas. Ansökningsblankett.